Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

Yenilenemez Enerji Kaynakları Nedir


Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle

Yenilenmez Enerji Kaynağı Nedir


Bilimsel olarak esasen, enerji kaynakları sıralamasında yenilenemez olarak adlandırılan bir enerji kaynağı olmamasına rağmen, oluşumu çok uzun zaman alan enerji kaynaklarına yenilenemez enerji adı verilmektedir. Bu kaynakların büyük bölümü fosil yakıtlar ve nükleer enerjiden oluşmakla birlikte, özellikle fosil kaynaklı yakıtların yanmasıyla oluşan enerjinin verimliliği ve fazla enerji vermesi, doğal çevreye ve ekolojiye olan zararları çok fazladır. Aynı şekilde, nükleer enerjinin de kontrolsüz kullanılması nedeniyle de kesinlikle geri dönüşü olmayan ve etkisi uzunca yıllar devam edecek olan çevre ve canlı zararları oluşmaktadır.

Yenilenemez Enerji Kaynaklarının Etkileri Nelerdir


Yenilenemez enerji kaynakları olan fosil yakıtlar çok miktarda sera gazı oluşturmaktadır. Bundan dolayı dünyayı saran gaz tabakası sera etkisi yapmaktadır. Temelinde Carbon olan bu maddeler, bu elementten dolayı yüksek enerji vermektedir. Bunun yanı sıra, çıkardığı Karbondioksit nedeniyel de çevreye büyük zarar vermektedir.

Yenilenemez Enerji Kaynaklarının Zararları Nelerdir


Büyük ölçüde çevre kirliliğine neden olmalarıdır.

Yenilenemez Enerji Kaynakları Neden Tercih Edilmektedir


Zamanımızda, yenilenemez enerji kaynağı diye adlandırılan petrol, kömür, doğalgaz ve belli oranda da bor yakıtları kullanılmaktadır. Yenilenemez olarak tabir edilen enerji kaynaklarının kullanılmasının sebebi, yenilenebilir enerji kaynaklarına nazaran daha kolay ve gürültüsüz bir şekilde elde edilmesidir. Ancak bu enerji kaynaklarının aşırı kullanımı da oldukça sakıncalı olabilmektedir.

Yenilenemez Enerji Kaynakları Nelerdir


A. Fosil Yakıtlar


Kömür, petrol, doğalgaz gibi fosil yakıtlar en çok termik santrallerde elektrik enerjisi üretmek için kullanılmaktadır. Günlük hayatta kullandığımız benzin, mazot, LPG, plastik, naftalin, boya, teflon gibi maddeler petrol kaynaklıdır. Kömür, petrol, doğalgaz gibi binlerce yılda oluşmuş fosil yakıtlar insanlığın gelişmesi ile hızla azalırken atıkları ile hava su ve toprak kirliliğine yol açar. Fosil yakıtlardaki karbon yanma tepkimeleri ile atmosferde CO2 ve CO bileşiklerinin birikmesine neden olur. Bu gazların havada çok fazla birikmesi sera etkisine ve küresel ısınmaya neden olması açısından oldukça tehlikelidir.

Kömür


Yeraltı madenciliği veya açık işletme metodları kullanılarak çıkarılan fosil kaynaklı yakıttır. Genellikle hayvan fosillerinden oluşur. Kolayca yanabilen siyah veya kahverengimsi redüksiyonunda çok büyük önemi vardır. Bir çok çeşidi vardır. Mesela taş kömürü, fabrikalarda kullanılır. Isı derecesi yüksektir. Antrasit, ısı değeri en yüksek olan kömürdür, ülkemizde az bulunur. Ayrıca ülkemizde en çok bulunan kömür linyittir.

Taşkömürü


Türkiye’de Zonguldak, Amasra, Ereğli arasındaki sahada çıkarılır.
Demir – çelik sanayiinde enerji kaynağı olarak tüketildiğinden, Karabük ve Ereğli demir – çelik fabrikaları buraya kurulmuştur.

Linyit


Türkiye genelde üçüncü jeolojik devirde oluştuğundan linyit en zengin enerji kaynaklarımızdan biridir. Bütün bölgelerde linyit rezervi bulunmaktadır. Taşkömürüne göre kalorisi daha azdır. Ancak yaygın olduğundan enerji ihtiyacımızın en önemli kısmını karşılamaktadır.

Linyit yatakları Afşin, Elbistan (K. Maraş), Tavşanlı, Seyitömer (Kütahya), Soma (Manisa), Yatağan (Muğla), Saray (Tekirdağ), Aşkale (Erzurum), Aydın, Amasya ve Yozgat çevresinde bulunmaktadır.

Linyitten elektrik enerjisi elde eden termik santrallerimiz, Soma, Tunçbilek, Seyitömer, Afşin – Elbistan, Yatağan ve Orhaneli termik santralleridir.

Petrol


Yüzmilyonlarca yıldan bu yana denizlerde yaşayan ya da suların denizlere sürüklediği bitki kalıntılarının anaeorabik bir ortamda, uygun şartlar altında (sıcaklık, basınç ve mikroorganizmaların etkisiyle), toprağın üstünde başkalaşmasıyla oluşur. Değeri çok yüksektir, çünkü oldukça az bulunan bir yakıttır.

Doğalgaz


Petrol gibi doğalgaz da çok eski tarihlerden beri bilinmekle ve kullanılmakla beraber; bugünkü konumuna gelişi, 1816 yılında ABD’nin Baltimore kentinin sokak lambalarının doğalgaz aracılığıyla aydınlatılmasıyla başlar.

Dünya enerji tüketiminin %22’ si doğalgaza dayanmaktadır. İşyerleri ve evler ısınma amacıyla çok yoğun miktarda doğalgaz kullanırlar. Isınma, toplam doğalgaz kullanımında %75 gibi bir orana sahiptir. Bunun yanı sıra elektrik üretiminde de doğalgaz kullanılmaktadır. Fakat %10–15 gibi düşük oranlarda kalmaktadır.

Dünyada büyük ölçüde yenilenemeyen enerji kaynaklarının kullanılıyor olması, çevre sorunlarını önemli ölçüde artırmıştır. Bu nedenle çevresel etkileri az olan yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneliş her bakımdan avantajlı olmaktadır. Ancak bazı teknik sorunların çözümlenebilmesi için zamana ihtiyaç vardır ve bu da söz konusu geçişin oldukça uzun bir süre alacağını göstermektedir.

Gelecek 100 yıl içinde yenilenemez enerji kaynakları olan kömür, petrol ve doğalgazın tükeneceği öngörülmektedir. Sürekli yenilendikleri için yenilenebilir enerji kaynakları olarak adlandırılan hidrolik, güneş, rüzgar, jeotermik, biyokütle, gel-git, dalga ve akıntı enerjilerinin, su hariç olmak üzere dünyada üretilen toplam elektrik enerjisi içindeki payları sadece %4 kadardır.

Bor


Dünyadaki bor rezervinin %70′i sadece Türkiye’de ege bölgesinde bulunmaktadır. Kalan borun tamamına yakını yani %30′luk kısmı ise ABD’de bulunmaktadır. Türkiye’de borun bulunduğu yerler Balıkesir (Bigadiç, Sandıklı, Susurluk), Eskişehir (Seyitgazi), Kütahya (Emet) ve Bursa’dır.

B. Nükleer Enerji


Uranyum, plütonyum gibi radyoaktif elementlerin çekirdeklerindeki proton ve nötronları tutan enerjinin ortaya çıkarılması esasına dayanır. Dünyadaki elektriğin %20 si nükleer santrallerde üretilir. Nükleer santraller Dünyanı pek çok yerinde bulunmasının yanında atmosferin kirlenmesine sebep olur. Nükleer enerji santrallerinde elektrik ucuzdur fakat santralin maliyeti oldukça pahalıdır.


Yenilenemez Enerji Kaynakları Resimleri

 • 27
  Yenilenemez Enerji Kaynakları 3 yıl önce

  Yenilenemez Enerji Kaynakları

 • 22
  Yenilenemez Enerji Kaynakları 3 yıl önce

  Yenilenemez Enerji Kaynakları

 • 10
  Yenilenemez Enerji Kaynakları 3 yıl önce

  Yenilenemez Enerji Kaynakları

 • 4
  yenilenemez enerji kaynakları ♥♥♥ 2 yıl önce

  yenilenemez enerji kaynakları ♥♥♥

  2 yıl önce bence
  2 yıl önce çok güzel ve açıklayıcı

Yenilenemez Enerji Kaynakları Sunumları

 • 34
  Önizleme: 3 yıl önce

  Yenilenebilir ve yenlenemez enerji kaynakları sunusu eba

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  FEN ve TEKNOLOJİ / YENİLENEBİLİR ve YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARIYENİLENEBİLİR ve YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI1

  2. Sayfa
  FEN ve TEKNOLOJİ / YENİLENEBİLİR ve YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI2ENERJİ İHTİYACIMIZ ARTIYOR.!Günümüzde insan nüfusunun artışı, teknolojinin gelişmesi ve ihtiyaçların çeşitlenmesi enerji ihtiyacını da artırmıştır. İnsanlar bu enerji ihtiyaçlarını çeşitli enerji kaynaklarından karşılarlar.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_y

  3. Sayfa
  FEN ve TEKNOLOJİ / YENİLENEBİLİR ve YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI3Herhangi bir yolla enerji üretimi sağlayan kaynaklara enerji kaynakları denir. {37CE84F3-28C3-443E-9E96-99CF82512B78}ENERJİ KAYNAKLARIYENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARIYENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIFOSİL YAKITLARGÜNEŞ ENERJİSİNÜKLEER ENERJİRÜZGÂR ENERJİSİJEOTERMAL ENERJİHİDROELEKTRİK ENERJİBİYOKÜTLE ENERJİSİstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_y

  4. Sayfa
  FEN ve TEKNOLOJİ / YENİLENEBİLİR ve YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI4Oluşumları ve yenilenmeleri çok uzun yıllar alan enerji kaynaklarına yenilenemez enerji kaynakları denir.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_y

  5. Sayfa
  FEN ve TEKNOLOJİ / YENİLENEBİLİR ve YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI5Fosil YakıtlarÖlü bitki ve hayvan atıklarının parçalanmadan toprak altında uzun süre (milyonlarca yıl) beklemesi ile oluşan kömür, petrol, doğalgaz gibi yakıtlardır. style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_y

  6. Sayfa
  FEN ve TEKNOLOJİ / YENİLENEBİLİR ve YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI6Bu yakıtlar ev ve işyerlerinde ısınma, aynı zamanda termik santrallerde elektrik üretmek amacıyla kullanılır. style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_y

  7. Sayfa
  FEN ve TEKNOLOJİ / YENİLENEBİLİR ve YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI7Petrol ise sadece enerji üretiminde değil, benzin, mazot, LPG, plastik ve boya gibi pek çok ürünün elde edilmesinde kullanılır. Doğal gaz ise genellikle ısınma maksadıyla kullanılmaktadır. style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_y

  8. Sayfa
  FEN ve TEKNOLOJİ / YENİLENEBİLİR ve YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI8Nükleer EnerjiUranyum, plütonyum ve toryum gibi radyoaktif elementlerin özel yöntemlerle parçalanmasıyla elde edilen enerjidir. Çıkan enerji elektrik üretiminde kullanılır. Bu şekilde elektrik üretilen santrallerde oluşan radyoaktif atıkların en aza indirilmesi için özel haznelere konulup yerin çok derinlerine gömülmesi gibi özel önlemler alınır. style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_xppt_yppt_ystyle.colorfillcolorfill.typefill.onrrrrr

  9. Sayfa
  FEN ve TEKNOLOJİ / YENİLENEBİLİR ve YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI9Yenilenemez enerji kaynaklarının çevre ve insan sağlığı açısından yarattığı olumsuzluklar her geçen gün artmaktadır. Bu olumsuzlukların küresel ısınma, hava, toprak ve suların kirlenmesi, asit yağmurları olduğu düşünüldüğünde dünyanın geleceği için yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi ortaya çıkmaktadır.style.visibilityppt_wppt_hstyle.rotationstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotationstyle.visibilityppt_xppt_y

  10. Sayfa
  FEN ve TEKNOLOJİ / YENİLENEBİLİR ve YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI10Kullanıldıkları halde tükenmeyen enerji kaynaklarına yenilenebilir enerji kaynakları denir.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotation

  11. Sayfa
  FEN ve TEKNOLOJİ / YENİLENEBİLİR ve YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI11Hidroelektrik enerji, suyun hareketinden yararlanılarak üretilen enerjidir. style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotation

  12. Sayfa
  FEN ve TEKNOLOJİ / YENİLENEBİLİR ve YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI12Rüzgârın hareket enerjisinden faydalanılarak, rüzgâr jeneratörleri aracılığı ile elektrik elde edilmesine rüzgâr enerjisi denir.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_yppt_xppt_y

  13. Sayfa
  FEN ve TEKNOLOJİ / YENİLENEBİLİR ve YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI13Jeotermal enerji yeryüzünün iç katmanlarında (yani binlerce kilometre altındaki) magmadan gelen ısının etkisi ile oluşan sıcak su veya su buharından elde edilen enerjidir. Jeotermal enerji kaynakları elektrik üretimi, ısınma (ev, sera, termal tesis), endüstriyel uygulamalar ve termal turizm-tedavi amaçlı kullanılmaktadır. style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotation

  14. Sayfa
  FEN ve TEKNOLOJİ / YENİLENEBİLİR ve YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI14Güneş EnerjisiGüneş enerjisi günümüzde farklı amaçlarla kullanılmaktadır. Güneş panellerindeki güneş pilleri ile güneş enerjisi elektrik enerjisine dönüştürülür. Güneş panelleri suyun ısıtılmasında da kullanılır.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotation

  15. Sayfa
  FEN ve TEKNOLOJİ / YENİLENEBİLİR ve YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI15Bitki ve hayvan atıklarından yararlanılarak elde edilen enerjiye biyokütle enerjisi denir. Biyokütle enerjisi hayvan dışkıları, ölü ağaçlar, ekinler, ağaç kabuğu ve talaştan elde edilir. style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_y

  16. Sayfa
  FEN ve TEKNOLOJİ / YENİLENEBİLİR ve YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI16Çevremizdeki birçok atık maddenin çeşitli işlemlerden geçirilerek tekrar kullanılabilir hale getirilmesine geri dönüşüm denir. Bu atıkların kimyasallar, plastikler, metaller, cam ve kâğıt olarak gruplandırıp ayrı ayrı toplanması gerekir.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotation

  17. Sayfa
  FEN ve TEKNOLOJİ / YENİLENEBİLİR ve YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI17Geri dönüşüm logosunun bulunduğu ürünler kullanım süreleri bittiğinde geri dönüşümle yeni ürünlere dönüştürülebilir. Geri dönüşüm sayesinde; doğal dengenin korunması sağlanır,doğal kaynaklar korunur,çevre kirliliği önlenir,ham madde tasarrufu sağlanır,enerji tasarrufu sağlanır, ekonomiye katkı sağlanır.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  18. Sayfa
  FEN ve TEKNOLOJİ / YENİLENEBİLİR ve YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI18Enerji ihtiyacının arttığı günümüzde gelecek 100 yıl içerisinde yenilenemez enerji kaynaklarının tükeneceği öngörülmektedir. Yenilenemez enerji kaynaklarının çevre ve insan sağlığı açısından olumsuzlukları da ortadadır. Bu durum da yakın gelecekte yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelimi artıracaktır.style.visibilityppt_wppt_hstyle.rotationstyle.visibilityppt_xppt_y

  19. Sayfa
  FEN ve TEKNOLOJİ / YENİLENEBİLİR ve YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI19“Biz dünyayı babamızdan miras değil; çocuklarımızdan emanet aldık.”style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

 • 12
  Önizleme: 3 yıl önce

  7. sınıf yeniilebilir ve yenilenemez enerji kaynakları sunusu pptx

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  FEN VE TEKNOLOJİ PERFORMANS ÖDEVİHAZIRLAYAN:ALPER ÇEVİKSINIF:8/GNUMARA:97KONU: YENİLENEBİLİR VE YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI NELERDİR?

  2. Sayfa
  YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAĞI NEDİR? Yenilenebilir Enerji gücünü Güneşten alan ve hiç tükenmeyecek olarak düşünülen çevreye emisyon yaymayan enerji kaynağıdır.

  3. Sayfa
  GÜNEŞ ENERJİSİ…Güneş enerjisi, güneşten yayılan ışık ve ısı enerjisine verilen genel isimdir. Antik çağlardan beri bu enerji sürekli gelişen teknolojiler yardımı ile insanoğlu tarafından kullanılmaktadır.Güneş ışınları, rüzgar ve dalga enerjisi, hidroelektrik enerji ve biyokütle ile birlikte yenilenebiir enerji kaynaklarının büyük bölümünü oluşturur. Bu noktada belirtilmelidir ki, güneş enerjisinin sadece çok ufak bir kısmı günümüzde kullanılmaktadır.

  4. Sayfa


  5. Sayfa
  RÜZGAR ENERJİSİ… Rüzgâr enerjisi, rüzgârı oluşturan hava akımının sahip olduğu hareket (kinetik) enerjisidir. Bu enerjinin bir bölümü yararlı olan mekanik veya elektrik enerjisine dönüştürülebilir.Rüzgârın gücünden yararlanılmaya başlanması çok eski dönemlere dayanır. Rüzgâr gücünden ilk yararlanma şekli olarak yelkenli gemiler ve yel değirmenleri gösterilebilir. Daha sonra tahıl öğütme, su pompalama, ağaç kesme işleri için de rüzgâr gücünden yararlanılmıştır. Günümüzde daha çok elektrik üretmek amacıyla kullanılmaktadır.

  6. Sayfa


  7. Sayfa
  DALGA ENERJİSİ…Dalgalar güçlü ve sınırsız bir doğal yenilenebilir enerji kaynağıdır.Bu enerji, dalganın yüzeyinden yada yüzey altındaki dalgaların basıncından elde edilmektedir. Dalgalanma bilindiği gibi rüzgarın su yüzeyinde yaptığı salınım hareketidir.Dalga enerjisi makineleri de bu hareketten ve bu hareket sonucu oluşan basıncı kullanarak enerji üretirler.

  8. Sayfa


  9. Sayfa
  BİYOKÜTLE ENERJİSİ…Hızlı bir artış gösteren nüfus ve sanayileşme enerji ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. Enerjinin çevresel kirliliğe yol açmadan sürdürülebilir olarak sağlanabilmesi için kullanılacak kaynakların başında ise biyokütle enerjisi gelmektedir.Biyokütle enerjisi tükenmez bir kaynak olması, her yerde elde edilebilmesi, özellikle kırsal alanlar için sosyo-ekonomik gelişmelere yardımcı olması nedeniyle uygun ve önemli bir enerji kaynağı olarak görülmektedir.Biyokütle için mısır, buğday gibi özel olarak yetiştirilen bitkiler, otlar, yosunlar, denizdeki algler, hayvan dışkıları, gübre ve sanayi atıkları, evlerden atılan tüm organik çöpler (meyve ve sebze artıkları) kaynak oluşturmaktadır. Petrol, kömür, doğal gaz gibi tükenmekte olan enerji kaynaklarının kısıtlı olması, ayrıca bunların çevre kirliliği oluşturması nedeni ile, biyokütle kullanımı enerji sorununu çözmek için giderek önem kazanmaktadır.

  10. Sayfa


  11. Sayfa
  JEOTERMAL ENERJİ…Jeotermal kaynak kısaca yer ısısı olup, yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş ısının oluşturduğu, kimyasallar içeren sıcak su, buhar ve gazlardır. Jeotermal enerji ise jeotermal kaynaklardan doğrudan veya dolaylı her türlü faydalanmayı kapsamaktadır.

  12. Sayfa


  13. Sayfa
  HİDROLİK ENERJİ…Su gücüyle üretilen elektrik enerjisine hidroelektrik enerji denir. Hidroelektrik enerji santralları genellikle barajların yanında kurulur; böylece hızla akan bir akarsuyun ya da bir baraj gölünde birikerek yüksekten dökülen suyun enerjisi su türbinlerini, bu türbinler de elektrik üreteçlerini çalıştırır.  ppt_xppt_ystyle.visibility

  14. Sayfa


  15. Sayfa
  HİDROJEN ENERJİSİ…Doğada bileşikler halinde bol miktarda bulunan hidrojen serbest olarak bulunmadığından doğal bir enerji kaynağı değildir. Bununla birlikte hidrojen birincil enerji kaynakları ile değişik hammaddelerden üretilebilmekte ve üretiminde dönüştürme işlemleri kullanılmaktadır.Hidrojen karbon içermediği için fosil yakıtların neden olduğu çevresel sorunlar yaratmaz. Isınmadan elektrik üretimine kadar çeşitli alanların ihtiyacına cevap verebilecektir. Gaz ve sıvı halde olacağı için uzun mesafelere taşınabilecek ve iletimde kayıplar olmayacaktır.

  16. Sayfa


  17. Sayfa
  YENİLENEMEZ ENREJİ KAYNAĞI NEDİR?Aslında doğada yenilenemeyen enerji türü yoktur fakat bazı enerji kaynakları meydana gelişlerinin bir sebebi olarak yenilenmeleri çok uzun süreler almaktadır. Bu nedenledir ki bunlar, yenilenemez enerji kaynakları olarak adlandırılmıştır. Doğalgaz, kömür, petrol ve bor yenilenemez enerji kaynaklarıdır

  18. Sayfa
  FOSİL YAKITLAR…Kömür, petrol, doğalgaz gibi fosil yakıtlar en çok termik santrallerde elektrik enerjisi üretmek için kullanılmaktadır. Günlük hayatta kullandığımız benzin, mazot, LPG, plastik, naftalin, boya, teflon gibi maddeler petrol kaynaklıdır. Kömür, petrol, doğalgaz gibi binlerce yılda oluşmuş fosil yakıtlar insanlığın gelişmesi ile hızla azalırken atıkları ile hava su ve toprak kirliliğine yol açar. Fosil yakıtlardaki karbon yanma tepkimeleri ile atmosferde CO2 ve CO bileşiklerinin birikmesine neden olur. Bu gazların havada çok fazla birikmesi sera etkisine ve küresel ısınmaya neden olması açısından oldukça tehlikelidir.

  19. Sayfa
  Kömür: Yeraltında bulunan sertleşmiş hayvan fosillerinin oluşturduğu kolayca yanabilen siyahımsı bir maddedir. Ülkemizde en çok bulunan kömür türü linyit olup, yaygın şekilde kullanılmaktadır. Taşkömürü ise, Zonguldak, Ereğli ve Amasra bölgelerindeki kömür yataklarından çıkartılır. Buradaki madenlerde çıkartılan taşkömürleri yüksek kalori vermeleri ve pahalı olmaları nedeniyle daha çok demir-çelik sanayilerinde kullanılmaktadır.

  20. Sayfa


  21. Sayfa
  Doğalgaz:Dünyada ısınmada %75 gibi bir oranla en çok kullanılan yakıt türüdür. Dünyanın toplam enerji tüketiminin ise, %22′sini karşılamaktadır. Çok eski tarihlerden beri kullanılmaktadır. Ülkemizde kullanılan doğalgazın tamamına yakının komşu ülkelerimizden temin etmekteyiz.

  22. Sayfa


  23. Sayfa
  Petrol: Türkiye’de fazla petrol yatağı bulunmadığından %90′ına yakınınn ithal ederiz. Türkiye’de bulunan petrol yataklarının ise % 98′i Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunur. Adıyaman ve Mardin çevresinde çıkarılan petrolümüzün tamamı ve ve ithal edilen petrolümüz, İzmir’deki Aliağa, Mersin’deki Ataş, İzmit’teki İpraş ve Batman rafinerilerinde işlenmektedir.

  24. Sayfa


  25. Sayfa
  Bor: Dünyadaki bor rezervinin %70′i sadece Türkiye’de ege bölgesinde bulunmaktadır. Kalan borun tamamına yakını yani %30′luk kısmı ise ABD’de bulunmaktadır. Türkiye’de borun bulunduğu yerler Balıkesir (Bigadiç, Sandıklı, Susurluk), Eskişehir (Seyitgazi), Kütahya (Emet) ve Bursa’dır.

  26. Sayfa


  27. Sayfa


  28. Sayfa
  NÜKLEER ENERJİ…Uranyum, plütonyum gibi radyoaktif elementlerin çekirdeklerindeki proton ve nötronları tutan enerjinin ortaya çıkarılması esasına dayanır. Dünyadaki elektriğin %20 si nükleer santrallerde üretilir. Nükleer santraller Dünyanı pek çok yerinde bulunmasının yanında atmosferin kirlenmesine sebep olur. Nükleer enerji santrallerinde elektrik ucuzdur fakat santralin maliyeti oldukça pahalıdır.

  29. Sayfa


  30. Sayfa
  ÖĞRETMENİM:DOĞUKAN AKMENSON

Yenilenemez Enerji Kaynakları Videoları

 • 8
  3 yıl önce

  7 dakikada enerji kaynakları konusu

Yenilenemez Enerji Kaynakları Soru & Cevap

 • 8

  3 yıl önce

  Soru : Arkadaşlar yenilenemez enerji kaynakları ne demektir
  Acil lütfen

  1 yıl önce
  Yani şöyle ki; Tüketildikten sonra bir kez daha kullanılamayan, kendini yenilemeyen kaynaklardır. Örneğin petrol gibi. Petrol yakıtını herhangi bir şekilde dönüştüremez ve yeniliyemeyiz.
  3 yıl önce
  Teşekkür ederim
  3 yıl önce
  Yenilenemez denmesinin nedeni kullandıkça bitmesi ve yerlerine yenilerinin konamaması veya konmasının çok uzun süremesidir binlerce yıl sürmesidir. Örneğin fosil yakıtlar milyonlarca yılda oluşmuş biz yakıp tüketiyoruz ama yenisini üretmek çok zor ayrıca bu tip yakıtların geneli doğaya zararlı olmaktadır bu nedenle yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek gerekir hem doğaya daha az zarar veririz hemde dünyanın kaynaklarını tüketmemiş oluruz.
 • 3

  3 yıl önce

  Soru : temiz enerji kaynaklari nelerdir?

  3 yıl önce
  Temiz enerji kaynaklarını şu şekilde sıralayabiliriz:
  1.HİDRO
  2. BİOMASS
  3. GÜNEŞ
  4. JEOTERMAL
  5. RÜZGAR
  6. MET-CEZİR (Gel-Git) 
  7. DALGA
  8. OKYANUS TERMALİ
  9. DENİZ AKINTILARI
        Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelme
  Son zamanlarda tüm dünyada özellikle medya, hükümet karar organları, enerji endüstrisi ve çevre kuruluşlarınca yenilenebilir enerji oldukça ilgi çekmeye başladı. Ancak, hükümetlerin yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması için pek çok faaliyet, promosyon ve maddi yardımlarına rağmen, hala yenilenebilir enerji kaynakları enerji pazarlarında yüksek engellerle karşı karşıyadır. Bunun bir çok sebepleri vardır, en önemlisi fosil yakıtlarla karşılaştırıldığında yenilenebilir enerji kaynaklarının ekonomik olarak zayıf algılanmasıdır. Bu çok kere, geleneksel fiyat yapılandırmasına da bağlıdır. Çünkü, bu fiyat yapılandırmasında sosyal ve çevresel maliyetler, provizyon ve kullanım maliyetleri bulunmamaktadır. Üstelik, küçük boyutlu yenilenebilir bir kaynağın kurulmasında bile kurumsal ve mali pek çok engeller vardır.
       EA (Enerji Ajansı) tarafından 2002 Kasım ayında yayınlanan son raporda, küresel olarak toplam temel enerji kullanımında yenilenebilir enerji kaynaklarının payı .8 dir. Bu, ticari ve ticari olmayan enerjileri ve tüm büyük yenilenebilir enerji kaynaklarını da kapsamaktadır. Yanabilir ve yenilenebilir atıklar dahil bu toplamın payı yaklaşık % 80, hidro enerjinin payı .5 ve tüm yeni yenilenebilir kaynaklar; jeotermal, solar, met-cezir, dalga, rüzgar ve diğerleri % 0.5 dir.
            TÜRKİYE'NİN TEMİZ ENERJİ POTANSİYELİ
  1.Güneş Enerjisi
  Türkiye'de coğrafik konum dolayısıyla güneş enerjisinden  güney kesimler ile Ege bölgesinin birazı  fazlasıyla yararlanmaktadır. Türkiye'de bölgelerin yıllık güneşlenme süreleri:
  *Güneydoğu Anadolu Bölgesinde       3016 saat
  *Akdeniz Bölgesinde                       2923 saat
  *Ege Bölgesinde                              2725 saat
  *İç Anadolu Bölgesinde                   2712 saat
  *Doğu Anadolu Bölgesinde               2693 saat
  *Marmara Bölgesinde                      2529 saat
  *Karadeniz Bölgesinde                    1965 saat  şeklindedir.
  2. Rüzgar Enerjisi
  Türkiye'de özellikle Ege ve Trakya bölgesi rüzgar enerjisinden en çok yaralanabileceğimiz alanlardır. Buralardaki rüzgar hızının  aylara göre dağılımı:
  Bölge                                                                     :Çanakkale,              İzmir,             Bodrum,              Datça
  30m yüksekliğinde ortalama rüzgar hızı (m/s)       : 7 – 7,5                  7,5 – 9             7 – 7,5              7 – 7,5
  Rüzgar bakımından en zengin aylar                        :Kasım-Şubat,      Kasım-Şubat    Aralık, Mayıs         Aralık
                                                                                Mayıs-Eylül       Mayıs-Eylül          Eylül              Mayıs-Eylül
  Gün içinde rüzgar bakımından en zengin saatler    :16.00 – 03.00    12.00 – 21.00   09.00 – 22.00    09.00 -22.00
  3. Jeotermal Enerji
            Ülkemizde en büyük jeotermal enerji potansiyeli Denizli-Sarayköy civarı olup, 1000 km2'lik bir alanda 160-200°C sıcaklıkta sıcak su (buhar) kaynakları mevcuttur. Halen 700 L/s debideki kaynaklar elektrik enerjisi üretiminde kullanılmaktadır. Diğer yüksek jeotermal enerji potansiyel bölgeleri Çanakkale, Afyon-Sandıklı, Kızılcahamam, Gönen, Simav, Kozaklıdır. Halen Kırşehir, Gönen, Simav, Kızılcahamam ve İzmir-Balçova'da sıcak kaplıca suları merkezi konut ısıtmasında kullanılmaktadır.
            Ülkemizde ÖRME adlı özel bir jeotermal mühendislik şirketi, konuyla ilgili dernek ve kuruluşlar jeotermal ısıtma ile uğraşmakta ve bu kurum-kuruluşların verilerine göre Türkiye bu alanda Dünya'da 7. sırada yer almakta olup Türkiye'nin 5 milyon konutu ısıtacak potansiyele sahip olduğu iddia edilmektedir.
                 SONUÇ
           Enerjinin gelişimi için şu üç özellik şarttır; ulaşılabilirlik ( accessibility ), mevcudiyet (availability ), kabul edilebilirlik (acceptability ).
            Enerji kaynakları boldur, küresel ekonomik büyümede sınırlandırıcı bir faktör olması beklenemez.  Ancak bölgesel dağılımı, gelişmişlik ve dağıtım hızı tam olarak tatmin edici olmayabilir. Artan sayıda enerji şirketleri yenilenebilir enerji kaynaklarının gelişimi için teknoloji ve yatırım konularında merkez karar vericileri ve pazarlama mekanizmalarına güvenmektedir. Buna rağmen pazarlama sinyalleri, tüm enerji ihtiyaçlarını karşılamada ve çevre önceliklerine saygı duymada yeterli değildir. Tek tek incelendiğinde;

         Okyanus termali diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına göre çok sayıda avantajları bulunmaktadır; küresel olarak deniz akıntısı kaynak potansiyeli büyüktür, daha yüksek enerji yoğunluklarına, yüksek tahmin edilebilirlikte güç çıktılarına sahiptir,  ekstrem atmosferik dalgalanmalardan bağımsızdır ve görsel etkileri yoktur.

         Jeotermal (yer kaynaklı) ısı pompalarının sayısındaki büyük artış, direkt ısı uygulamalarındaki artışa katkıda bulunmuştur. Kısa ve orta vadede jeotermal enerjiye bakış cesaretlendirilmesine rağmen, uzun vadeli beklenti, kaya ısısının teknolojik ve ekonomik varlığına bağlı olacaktır.

         Rüzgar enerjisi incelendiğinde, çok sayıdaki  ülke ve bölgede, hızlı kapasite büyümesi sebebiyle, ulusal ve uluslararası politik destek, performans ve maliyetlerdeki ileri gelişmelere bağlı olarak 2010 yılına kadar küresel olarak kurulu rüzgar kapasitesinin 150 GW a ulaşabileceğı beklentisi vardır.

  Biyokütle incelendiğinde, biyomasın fosil yakıtların yerine doğrudan konulabileceği, ağaçların karbon tüketmesinden biyomasın atmosferdeki karbon dioksit tüketilmesinde daha etkili olduğu tartışılmaktadır. Kyoto Protokolü biyomas enerjisinin daha ileri  boyutlarda kullanılmasını desteklemektedir.

Yenilenemez Enerji Kaynakları Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Kapak Resmi
Yenilenemez Enerji Kaynakları
İlgili Yazılar
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)